• banner

 


            1903年 (明治36年),

            恆春殖育場創設,田代安定 (前排右二)、琅嶠十八社大股頭人潘文杰的三              子 Taron
            (左一站立) 當時擔任通譯。
            1906年 (明治39年),

            前恆春廳長柳本氏於殖育場高士佛母樹園內留影。


 
 
 從日治時期遺留下來的咖啡老樹為了家鄉部落的產業重建及   
 發展
 歸零學習,從最源頭開始…. 咖啡種植、農園管理,帶
 動
有機種植

 
自營農場
 
製程
咖啡工藝師
咖啡課程
咖啡評鑑
友善農民
友善農民
  • 1