• banner
 •  


              1903年 (明治36年),

              恆春殖育場創設,田代安定 (前排右二)、琅嶠十八社大股頭人潘文杰的三              子 Taron
              (左一站立) 當時擔任通譯。
              1906年 (明治39年),

              前恆春廳長柳本氏於殖育場高士佛母樹園內留影。


 
 
 從日治時期遺留下來的咖啡老樹為了家鄉部落的產業重建及   
 發展
 歸零學習,從最源頭開始…. 咖啡種植、農園管理,帶
 動
有機種植

 
 • 自營農場
   
   
 • 製程
 • 咖啡工藝師
 • 咖啡課程
 • 咖啡評鑑
 • 友善農民
  友善農民
 • 1